Terapia hrou

Čo je to terapia hrou ?

Terapia hrou – Play Therapy je medzinárodne uznávaná a celosvetovo využívaná individuálna psychologická metóda v oblasti prevencie a intervencie duševného zdravia pre deti od 3 do 10 rokov. Využíva formu hry pre deti predškolského a mladšieho školského veku v bezpečnom prostredí prijímajúceho a empatického vzťahu. Je nástrojom ako predchádzať možným ťažkostiam v oblasti prežívania a správania.


Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie tak, ako je pre dospelých rozprávanie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami  (tzv. „hrová reč“). Tento liečivý proces prináša katarzný a korekčný účinok, postupnú úľavu a na koniec sa prejaví v správaní.

Pre koho je terapia hrou vhodná a prínosná 

Pre deti, ktoré prešli, alebo prechádzajú náročnými zmenami (rozvodom svojich rodičov, očakávanie, alebo vyrovnávanie sa už s narodením mladšieho súrodenca, strata blízkej osoby, sťahovanie, zmena školy,...)

 Pre deti, o ktorých niekto povedal, že sú „ťažko zvládateľné“ alebo „problémové“ (prejavujú sa silnými výbuchmi hnevu, plaču, zlosti s prítomnou agresiou, odmietaním a nerešpektovaním hraníc, autorít,...)

 Pre deti bojazlivé, utiahnuté, uzavreté, smutné, plačlivé, úzkostné

 Pre deti ktoré majú problém v rámci kolektívunadväzovaním kontaktov a inými deťmi, či cudzími osobami

 Pre deti so psychosomatickými ťažkosťami (bolesti bruška, hlavy, tiky, pomočovanie sa, obhrýzanie nechtov)

 Pre deti s rečovými ťažkosťami (zajakavosť, mutizmus)

 Pre deti, u ktorých už samotná nežiadúca zmena v správaní alebo prežívaní vplyvom rôznych okolností nastala

Pre koho terapia hrou nie je vhodná ?

Terapia hrou nie je vhodná pre deti s poruchami autistického spektra (autizmus a aspergerov syndróm).

Existuje spôsob, ako sa môže rodič naučiť priamo podieľať na zlepšení vzťahu medzi ním a dieťaťom?
Áno, bol na to vyvinutý edukačno-zážitkový tréning rodičovských zručností – Filiálna terapia. Vznikol priamo z Terapie hrou.

Mgr. Ivana Švecová - Terapeutka v našej herničke

terapeutka v terapeutickej herničke – odborná garantka špeciálno-pedagogickej praxe

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity - Špeciálna pedagogika. Absolventka výcviku – Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie FIE a Psychoterapeutického výcviku – Terapia hrou a filiálna terapia.

+421 905 364 021
hernicka@kaleido.sk

Kontaktujte nás

Pod brehom 220/9 
085 01 Bardejov

+421 948 212 148
kaleido@kaleido.sk

Prihláste sa k odberu

Zanechajte nám na Vás kontakt aby Vám nič neušlo zo sveta KALEIDO

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.