Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% 
AKO DAROVAŤ 2% Z DANE?

Naše údaje do tlačív:   
Názov organizácie: Občianske združenie KALEIDO
Sídlo: Pod brehom 220/9, 085 01 Bardejov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 423 796 87

Ak som zamestnanec: 
Na základe potvrdenia o zaplatení dane , ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ, vyplňte  vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% z dane  (ak ste dobrovoľnícky odpracovali min. 40 hod.). Doručte oba formuláre (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní dane, resp. pri poukázaní 3% z dane i Potvrdenie o odpracovaných hodinách ) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou.
 
Ak si podávam daňové priznanie sám:  
Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% / 3 % (3 % môžte poukázať ak ste dobrovoľníčili) z dane (oddiel VIII v daňovom priznaní typu A – strana 5; oddiel XII v daňovom priznaní typu B – strana 12). Vypočítajte si 2% / 3%  z Vašej dane z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 31. marca 2023 (v prípade 3% aj s potvrdením o odpracovaných hodinách).
 
Firmy: 
Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2% svojej dane z príjmu – 2% z dane môžete venovať, ak ste v roku 2021 až do podania tohtoročného daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. 1% z dane poukazujete, ak ste v uplynulom roku nevenovali finančný dar vo výške aspoň 0,5% z dane. Vyplnené daňové priznanie (časť VI., strana 12) doručte daňovému úradu do 31. marca 2023 a v tomto termíne aj zaplaťte daň.

ĎAKUJEME !

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás

Pod brehom 220/9 
085 01 Bardejov

+421 948 212 148
kaleido@kaleido.sk

Prihláste sa k odberu

Zanechajte nám na Vás kontakt aby Vám nič neušlo zo sveta KALEIDO

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.