Čo je to Kaleido Designers?

Kaleido Designers je kočovná škola dizajnu, ktorá vznikla popri výstavných aktivitách svetovej plagátovej tvorby v meste Bardejov. Letná škola dizajnu pre deti vo veku 10-15 rokov je zameraná na základné oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie.

Čo je to vizuálna komunikácia?

Vizuálna komunikácia je použitie vizuálnych prvkov na sprostredkovanie myšlienok a informácií ktoré zahŕňajú znaky, typografiu, ilustráciu, grafický dizajn, priemyselný dizajn, reklamu, animáciu a elektronické zdroje.
Vizuálna komunikácia je jedným z najdôležitejších prístupov, pomocou ktorých ľudia komunikujú a zdieľajú informácie. Má veľký význam v sociálnych médiách, kultúre, politike, ekonomike a vede. 

Čo je cielom projektu Kaleido Designers?

- rozvíjať u deti vizuálnu gramotnosť
- naučiť deti vedome a aktívne podieľať sa na vizuálnej komunikácii
- naučiť deti poznávať jazyk vizuálnych médií
- vybudovať u detí senzitivitu a vnímavosť pre mediálne výstupy
- zvýšiť povedomie o probléme vizuálneho smogu
- vytvoriť inšpiratívne prostredie, v ktorom môže dieťa rozvíjať svoje individuálne tvorivé schopnosti
- pomáhať deťom budovať si blízky vzťah ku dizajnu ako ku úžitkovému umeniu
- učiť deti zmysluplne kreovať okolitý svet a formovať si kultúrne postoje
- predstaviť deťom širokú škálu špecifických prostriedkov a profesií, ktorými vizuálna komunikácia disponuje

Čo na Letnej škole Kaleido Designers zažijete?  

Počas piatich dní na vás čaká množstvo zábavno-vzdelávacích hier, tvorivých cvičení, prednášok, diskusií, úloh, experimentov s médiami, materiálmi, procesmi a prostriedkami vizuálnej komunikácie.

Strávite skvelý týždeň s profesionálnymi dizajnérmi z Košíc aj Krakova, ktorí sú oceňovanými odborníkmi vo svojej oblasti. Pod ich vedením si zážitkovou formou vyskúšate prácu:

 • UX dizajnérov
 • Poster dizajnérov
 • Obalových dizajnérov
 • Logo dizajnérov
 • Typografov
 • Ilustrátorov
 • Kurátorov

Sami si navrhnete a nainštalujete výstavu vytvorených prác vo verejnom priestore.

Pre koho je Letná škola Kaleido Designers určená?

Letná škola Kaleido Designers je pre deti vo veku 10-15 rokov, ktoré:

 • zaujíma všetko, čo sa týka dizajnu
 • sa chcú naučiť tvorivo riešiť problémy
 • čaká rozhodovanie o výbere strednej školy
 • prežívajú tvorivú krízu
 • nechcú sa cez prázdniny nudiť

Tím Kaleido Designers

Manažér projektu
Lenka Sisák

Odborný garant projektu
dr hab. Peter Javorík, prof. ASP

Lektori
dr hab. Peter Javorík, prof. ASP
Mgr. art. Samuel Čarnoky
Mgr. art. Martin Fek
Mgr. art. Radoslav Repický
Mgr. Ľubica Reváková
Mgr. Lenka Šturmankinová
Lenka Sisák

Partn​​eri

Kontaktujte nás

Pod brehom 220/9 
085 01 Bardejov

+421 948 212 148
kaleido@kaleido.sk

Prihláste sa k odberu

Zanechajte nám na Vás kontakt, aby Vám nič neušlo zo sveta KALEIDO

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.