Čo je to Kaleido Voices?

Kaleido Voices je prípravný detský spevácky zbor, ktorý vznikol vďaka workshopu zborového spevu Kaleido Voices v roku 2021 s podporou Fondu na podporu umenia a Komunitnej nadácie Bardejov. Detský zbor tvorí niekoľko detí z Bardejovského regiónu a Košíc.

Leto Kaleido Voices

Leto Kaleido Voices je hudobný denný tábor pre deti vo veku 7 rokov (od ukončenia prvého ročníka ZŠ) až 14 rokov so zameraním na spev, ktorý organizuje zbor Kaleido Voices.

Čo je cieľom Kaleido Voices?

Cieľom projektu Kaleido Voices je u detí prostredníctvom spevu:

  • rozvíjať všeobecné vzdelávacie zručnosti a schopnosti potrebné pre úspešné učenie sa vo všeobecnosti: pamäť, reč, sluch, emocionalitu, analytické schopnosti, zručnosti kolektívnej činnosti, atď.
  • rozvíjať hudobnú gramotnosť
  • podporovať hlasový prejav a korigovať správnu vokálnu techniku
  • rozvíjať individuálne spevácke schopnosti a zručnosti
  • podnecovať záujem o hudobné umenie a formovať u nich kladné postoje k múzickým umeniam
  • podporovať umelecký, duchovný, sociálny a osobnostný rast detí

Čo počas Leta Kaleido Voices zažijete?  

Počas piatich dní ochutnáte radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela.
Na vlastnej koži vyskúšate život ozajstného zborového speváka. Budete môcť spievať, koľko vám hrdlo ráči, zaspievate si moderné, ľudové aj sakrálne skladbičky s doprovom aj a capella.
Naučíte sa pred spievaním poriadne rozospievať, spievať viachlas a budete trénovať správne dýchanie.
Vyskúšate si prácu dirigenta a hudobný doprovod.
Čaká na vás množstvo hudobných, rytmických a intonačných zábavných hier s akustikou, dynamikou a tempom.
Leto Kaleido Voices zakončíme vystúpením pre rodičov, na ktorom spoločne zaspievame nacvičené skladbičky.

Ako bonus sa naučíte pesničky na pripravovaný album zboru Kaleido Voices, ktorého sa môžete stať súčasťou!

Pre koho je Leto Kaleido Voices určené?

Leto Kaleido Voices je určené pre deti vo veku od 7 rokov (prípadne od ukončenia prvého ročníka základnej školy) do 14 rokov, ktoré:

  • baví spievať kdekoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek
  • chcú zažiť pocit ozajstného zborového speváka
  • v budúcnosti by chceli chodiť na hodiny spevu, či by sa radi stali členmi speváckeho zboru
  • hľadajú netradičný letný tábor s umeleckým vyžitím

Tím Kaleido Voices

Mgr.art. Milena Hrušovská
Lenka Sisák

Pedagogický dozor
Mgr. Ivana Švecová

Partneri

Kontaktujte nás

Pod brehom 220/9 
085 01 Bardejov

+421 948 212 148
kaleido@kaleido.sk

Prihláste sa k odberu

Zanechajte nám na Vás kontakt, aby Vám nič neušlo zo sveta KALEIDO

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.