Filiálna terapia

Čo je filiálna terapia ?

Filiálna terapia (FT) je aplikovaná metóda terapie hrou zapájajúca rodičov do hrového procesu. Východiskom pre vznik bolo presvedčenie, že problémy a ťažkosti vo výchove sú spôsobené neschopnosťou rodičov: 

- porozumieť svojim deťom 

- rešpektovať ich uhol pohľadu 

- nevedomosťou, ako svoje deti učiť zodpovednosti 

- nevedomosťou, ako svoje deti učiť rešpektovať hranice nenásilným spôsobom 

Filiálna terapia je teda upravená terapia hrou, založená na prirodzenom vzťahu medzi dieťaťom a rodičom.

Úloha terapeuta vo filiálnej terapii

Terapeut pomáha rodičom nadobúdať a praktizovať zručnosti:
- empatické počúvanie
- komunikovanie s porozumením
- posilňovanie sebavedomia
- zadávanie hraníc

Pre koho je filiálna terpia vhodná a prínosná ?

Pre rodičov detí so sociálnymi, emocionálnymibehaviorálnymi problémami (anxieta, plachosť, záchvaty hnevu, afektívne správanie, problémy v interakcii so súrodencami a rovesníkmi, odmietanie pobytu v predškolskom zariadení, pomočovanie,...)
Pre rodičov, ktorých deti trpia enurézou, enkoprézou, psychosomatickými problémami, majú ťažkosti s príjmom potravy, či so spánkom.
Pre rodičov, ktorých deti trpia nízkym sebavedomím, problémami s nadväzovaním vzťahov, separačnou úzkosťou.
Pre matku, ktorá hovorí, že nerozumie dieťaťu, že nie je na dieťa pripútaná, nevie ako sa má s ním hrať, nemá istotu vo výchove.

Môže sa filiálna terapia praktizovať aj preventívne?

ÁNO!

Filiálna terapia je výborný preventívny nástroj pre rodiča, ktorý chce byť jednoducho len lepším rodičom.

Filiálna terapia je aj preventívnou metódou, ktorá upevňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, čím umožňuje predchádzať problémom v budúcnosti.

Je príjemným zážitkom pre deti, rodičov, ale aj pre terapeuta.

Mgr. Ivana Švecová - Terapeutka v našej herničke

terapeutka v terapeutickej herničke – odborná garantka špeciálno-pedagogickej praxe

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity - Špeciálna pedagogika. Absolventka výcviku – Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie FIE a Psychoterapeutického výcviku – Terapia hrou a filiálna terapia.

+421 905 364 021
hernicka@kaleido.sk

Kontaktujte nás

Pod brehom 220/9 
085 01 Bardejov

+421 948 212 148
kaleido@kaleido.sk

Prihláste sa k odberu

Zanechajte nám na Vás kontakt, aby Vám nič neušlo zo sveta KALEIDO

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.