Terapeutická hernička

V terapeutickej herničke sa na dieťati realizuje Terapia hrou. Je špeciálnym miestom, kde môže byť dieťa samým sebou, samé si vyberá ako strávi svoj čas, s čím a ako sa bude hrať, a či sa vôbec bude hrať. 

Terapeutická herňa je miestom objavovania vlastných emócií, túžob a snov dieťaťa. V herni je terapeut, ktorý prijíma dieťa také, aké je. Dáva mu dôležitú spätnú väzbu o jeho prežívaní, povzbudzuje ho k slobodnému prejavu, nehodnotí ho, nepýta sa a nepoučuje. V herni má dieťa možnosť posilňovať svoje vnútorné zdroje, budovať schopnosť sebaregulácie a sebapoznania, rozvíjať emočnú zrelosť a osobnostne rásť. Učí zvládať reálne životné situácie. 

Hernička je pre deti bezpečným ostrovom.

V našej terapeutickej herničke realizujeme okrem Terapie hrou aj Filiálnu terapiu pre rodičov.

Mgr. Ivana Švecová - Terapeutka v našej herničke

terapeutka v terapeutickej herničke – odborná garantka špeciálno-pedagogickej praxe

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity - Špeciálna pedagogika. Absolventka výcviku – Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie FIE a Psychoterapeutického výcviku – Terapia hrou a filiálna terapia.

+421 905 364 021
hernicka@kaleido.sk

Ako to funguje?

Hernička je otvorená len v čase objednaných terapií. Preto si s terapeutkou dohodnite osobnú
konzultáciu, najlepšie telefonicky. Počas osobnej konzultácie si dohodnete termíny a počet sedení
odporúčaných terapií.

Kde má naša hernička priestory?

Stöcklova 12

085 01 Bardejov
Budova Zboru Cirkvi Bratskej

hernicka@kaleido.sk

Kontaktujte nás

Pod brehom 220/9 
085 01 Bardejov

+421 948 212 148
kaleido@kaleido.sk

Prihláste sa k odberu

Zanechajte nám na Vás kontakt, aby Vám nič neušlo zo sveta KALEIDO

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.