Udalosti

Salsa v Bašte

Výuka prebieha
každú nedeľu 18:30 - 20:00
 v Bašte
kultúrno-komunitnom centre.
Na hradbách 94/3, 085 01 Bardejov

Výstava: Posters / Bartosz Mamak

Bartosz Mamak sa okrem plagátu venuje ilustrácii, tvorbe fontov, knižnému dizajnu a vizuálnej identite ..